Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Yunusobod Q.F.Y.,  Darxon qo`rg`oni| info@urmon-institut.uz | +998 71 225 72 32

Nizom

  Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг

                                                                                      2017 йил “___”сентябрдаги

                                                                                      ___-сонли буйруғига илова

 

 

Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти тўғрисида

НИЗОМ

1-боб. Умумий қоидалар

      1.Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси (кейинги ўринларда Қўмита            деб аталади) Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтининг (кейинги ўринларда Институт деб аталади)        мақоми, асосий вазифалари ва функциялари, ҳуқуқлари ва жавобгарлиги, шунингдек фаолиятини                 ташкил этиш тартибини белгилайди.

 1. Институт Қўмитага бўйсунади ва ҳисобот беради.
 2. Институтреспубликада манзарали боғдорчиликни ривожлантиришнинг ягона стратегиясини амалга ошириш, эрозияга қарши дарахтзорлар барпо этишнинг илмий асосланган технологияларини жорий этиш, доривор ўсимликлар плантацияларини яратиш, қурғоқчиликка, зараркунанда ва касалликларга чидамли ўсимликлар турларини танлаш, манзарали ўсимликлар кўчатларини сертификатлаш ва стандартлаштиришнинг ягона тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этишни ташкил қилишни амалга оширувчи республика илмий тадқиқот муассасаси ҳисобланади.
 3. Институт ўз фаолиятини давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, Ўзбекистон Фанлар Академияси, илмий текшириш институтлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, хорижий ва халқаро ҳамда бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширади.
 4. Институт ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, ушбу Низомга, шунингдек бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади.
 5. Институт юридик шахс ҳисобланади, Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби тасвири ва ўз номи туширилган муҳр ва бланкаларга, мустақил балансига, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилигида ҳисоб рақамларига, банк, шу жумладан чет эл валютасидаги ҳисоб рақамларига эга бўлади.
 6. Институтнинг жойлашган ери (почта манзили): Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Дархон қўрғони, 111104.

2-боб. Институтнинг асосий вазифалари ва функциялари

 1. Қуйидагилар Институтнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

ички ва ташқи бозорлар эҳтиёжини тизимли ўрганиш асосида республикада манзарали боғдорчиликни ривожлантиришнинг ягона стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

манзарали, мевали дарахтлар ва бута кўчатлари етиштириш, доривор ўсимликлар плантацияларини яратиш, тоғ ёнбағирларида, чўл ва лалми ерларда етиштириладиган, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлган ўсимликлар селекцияси ва уруғчилиги бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бориш;

ўрмон фонди ерларининг экологик ҳолатини яхшилаш, ўрмонларни кенгайтириш ва қайта тиклаш, чўлланишининг олдини олиш, иҳота ўрмонлари барпо этиш бўйича самарали инновацион усулларни ишлаб чиқиш;

манзарали ўсимликлар кўчатлари етиштиришнинг илмий асосларини ҳамда истиқболли технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қурғоқчиликка, зараркунанда ва касалликларга чидамли ўсимликлар турларини танлаш, манзарали ўсимликларни районлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

эрозияга қарши дарахтзорлар барпо этишнинг илмий асосланган технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

импорт ўрнини босадиган доривор ўсимликлар уруғлари, шунингдек манзарали, мевали дарахт ва бута кўчатлари етиштиришни ташкил этиш;

манзарали ўсимликлар кўчатларини сертификатлаш ва стандартлаштиришнинг ягона тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этишни ташкил қилиш;

ўрмон хўжалиги соҳасида илмий ходимларни тайёрлаш, соҳада фаолият кўрсатаётган ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш.

 1. Институт ўзига юкланган асосий вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:

а) ички ва ташқи бозорлар эҳтиёжини тизимли ўрганиш асосида республикада манзарали боғдорчиликни ривожлантиришнинг ягона стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш соҳасида:

ўрмон хўжалиги тадбирларини механизациялаш ва ўрмон хўжаликлари иқтисодий йўналишларида мавжуд муаммоларни ўрганиб, уларни бартараф этиш юзасидан Қўмитага таклифлар киритиш;

манзарали боғдорчиликни ривожлантириш учун дарахт, бута, чала бута ва ўт ўсимликларнинг ассортиментларини ички ва ташқи бозор эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тизимли ўрганиш;

б) манзарали, мевали дарахтлар ва бута кўчатлари етиштириш, доривор ўсимликлар плантацияларини яратиш, тоғ ёнбағирларида, чўл ва лалми ерларда етиштириладиган, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлган ўсимликлар селекцияси ва уруғчилиги бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бориш соҳасида:

ўрмон фонди ерларининг экологик ҳолатини яхшилаш мақсадида серҳосил, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, дарахт ва бута навларини селекция йўли билан яратиш;

ўрмон ўсимликлари селекцияси ва уруғчилиги, доривор ўсимликлар плантациясини барпо этиш, ўрмонзорларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш борасида илмий тадқиқотларни олиб бориш, уларни натижаси бўйича Қўмитага таклиф киритиш;

в) ўрмон фонди ерларининг экологик ҳолатини яхшилаш, ўрмонларни кенгайтириш ва қайта тиклаш, чўлланишининг олдини олиш, иҳота ўрмонлари барпо этиш бўйича самарали инновацион усулларни ишлаб чиқиш соҳасида:

тоғ мелиорацияси, чўлларнинг ўрмон мелиоратив ўзлаштирилиши, иҳота ўрмонзорларини, ўрмон кўчатхоналарини ташкил этиш;

иҳота ўрмонзорлари барпо этишнинг инновацион усулларини ишлаб чиқиш ва уларни такомиллаштириш;

Орол денгизининг қуриган тубида ва атрофидаги ҳудудларда экологик вазиятни яхшилаш, атмосферага кўтарилаётган чанг, туз ва қумларни тўхтатиш мақсадида маданий ўрмонзорлар ва иҳота дарахтзорлар барпо этиш бўйича самарали усулларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш бўйича илмий тавсиялар бериш;

г) манзарали ўсимликлар кўчатлари етиштиришнинг илмий асосларини ҳамда истиқболли технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш соҳасида:

манзарали ўсимлик кўчатларини етиштиришнинг илмий асосланган агротехнологиясини ишлаб чиқиш борасида илмий тадқиқотлар олиб бориш;

д) минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қурғоқчиликка, зараркунанда ва касалликларга чидамли ўсимликлар турларини танлаш, манзарали ўсимликларни районлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш соҳасида:

ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қурғоқчиликка, зараркунанда ва касалликларга чидамли ўсимликларнинг янги навларини яратиш;

манзарали дарахт ва бута ўсимликларини районлаштириш, уларни ўстириш ва ривожлантириш бўйича истиқболли технологияларни ишлаб чиқиш;

е) эрозияга қарши дарахтзорлар барпо этишнинг илмий асосланган технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш соҳасида:

экологик вазиятни барқарорлаштириш, эрозия (шамол, тупроқ ва сув)га қарши дарахтзорлар барпо этишнинг илмий асосланган самарали усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш бўйича технологияларни тавсия этиш;

ж) импорт ўрнини босадиган доривор ўсимликлар уруғлари, шунингдек манзарали, мевали дарахт ва бута кўчатлари етиштиришни ташкил этиш соҳасида:

импорт қилинаётган доривор ўсимликлар уруғлари ҳамда манзарали, мевали дарахт ва бута кўчатларини етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, уларни етиштиришнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш;

з) манзарали ўсимликлар кўчатларини сертификатлаш ва стандартлаштиришнинг ягона тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этишни ташкил қилиш соҳасида:

илмий лойиҳалар доирасида ҳар бир дарахт, бута, чала бута ва ўт ўсимликларининг иқлим шароитига мос ҳолда ўсиш ва ривожланиши бўйича стандарт кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда шу асосда кўкаламзорлаштириш тадбирларида фойдаланиш учун ҳар бир ўсимлик турига алоҳида лицензия ёки сертификат олиш учун тавсия бериш;

и) ўрмон хўжалиги соҳасида илмий ходимларни тайёрлаш, соҳада фаолият кўрсатаётган ходимларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини оширишни ташкил этиш соҳасида:

ўрмон хўжалиги соҳасида илмий ходимларни тайёрлаш, соҳада фаолият кўрсатаётган ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш;

замонавий талаблар ва ривожланган давлат тажрибасини инобатга олган ҳолда ўрмон хўжалиги ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тадбирларини амалга ошириш;

маҳаллий ва хорижий илмий-тадқиқот ташкилотлари билан ҳамкорлик ишларини ривожлантириш, илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш учун шартномалар тузиш, хорижий илмий-тадқиқот ташкилотларида ходимларнинг малакасини оширишни ташкил этиш.

Институт қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажариши мумкин.

3-боб. Институтнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

 1. Институт ўзига юкланган вазифа ва функцияларини амалга ошириш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

илмий-тадқиқот ишларининг режаларини, иш дастурлари ва бажариш усулларини ҳамда илмий ҳисоботларни муҳокама қилиш мақсадида илмий кенгаш ташкил этиш;

илмий-тадқиқот ишлари натижаларини амалиётга жорий этиш юзасидан тавсияномалар ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш учун Қўмитага тақдим этиш;

ўрмон хўжаликлари ва бошқа ташкилотларга ўрмон хўжалиги тадбирларини амалга ошириш ва фаолиятни илмий асосда юритиш борасида илмий-услубий ёрдам кўрсатиш;

ўрмон хўжалигини ривожлантириш соҳасида бошқа илмий-тадқиқот институтлари ва олий таълим муассасалари томонидан амалиётга жорий этишга тавсия қилинаётган ишланмаларни ўрганиш ва хулоса бериш;

илмий ишлар тўпламлари, монографиялар, дарсликлар, тавсияномалар ва брошюраларни, оммавий ахборот воситаларида илмий-оммабоп мақолаларни чоп эттириш;

ўрмон хўжалиги соҳасидаги ташкилотларда илм-фан ютуқларини жорий этилишида муаллифлик назоратини олиб бориш;

жисмоний ва юридик шахсларга ўрмон, манзарали ва доривор ўсимликларнинг кўчатлари ҳамда уруғларини шартнома асосида етказиб бериш;

институтнинг фаолият тури бўйича товарлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотиш ҳисобидан тушган пул маблағларидан белгиланган тартибда фойдаланиш;

ер майдонларидан самарали фойдаланиш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, суғориш тизимларини такомиллаштириш ва сув захираларидан тежамли фойдаланиш борасида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат, нодавлат ва нотижорат ташкилотлар, хорижий ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш;

таркибий бўлинмалар, унга қарашли ташкилотлар тўғрисидаги низомларни, уларнинг даромадлар ва харажатлар сметасини, штат жадвалларини тасдиқлаш;

жойларда ўрмон хўжалиги соҳасининг илм-фан, илмий-тадқиқот йўналишларини ривожлантириш мақсадида қонун ҳужжатларига мувофиқ ўзининг бошқа илмий бўлимларини ёки филиалларини ташкил этиш;

шартнома асосида илмий-тадқиқот ишларини бажариш, илмий-услубий хизматлар кўрсатиш;

Институт ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ва уларни моддий рағбатлантиришни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга ошириш;

Институт тизими фаолиятига оид ноширлик фаолиятини амалга ошириш.

Институт қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқлардан ҳам фойдаланиши мумкин.

 1. Институт, зарур ҳолларда, бошқа институтлар, бошқа идоралар билан биргаликда қўшма қарорлар ва бошқа турдаги ҳужжатларни чиқаришга ҳақли.
 2. Институт ва унинг мансабдор шахслари ўзларига юкланган асосий вазифалар ва функцияларнинг самарали бажарилиши учун жавоб берадилар.

4-боб. Институт фаолиятини ташкил этиш

 1. Институтга Ўзбекистон Республикаси Бош вазири тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод этиладиган Қўмита раисининг ўринбосари — Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти директори (кейинги ўринларда Институт директори деб аталади) раҳбарлик қилади.
 2. Институт директорининг ўринбосарлари Институт директори тавсиясига асосан Қўмита раиси томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.
 3. Институт бош ҳисобчиси Қўмита билан келишилган ҳолда Институт директори томонидан лавозимга тайинланади ва озод этилади.
 4. Институт директори:

Институт фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади ҳамда Институтга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради;

давлат органларида ва бошқа ташкилотларда Институт номидан вакиллик қилади;

белгиланган умумий штатлар сони доирасида Институт аппарати ва унга қарашли ташкилотларининг штат жадвалини, шунингдек Институтнинг ва унинг тизим ташкилотларининг даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиқлайди;

Институтга ажратилган молиявий ва моддий маблағларни белгиланган тартибда тасарруф этади;

Институт номидан фаолият юритади ва бошқа ташкилотларда институт манфаатларини ҳимоя қилади;

Институтга қарашли хўжалик ва ташкилотлар тўғрисидаги низомларни ва лавозим йўриқномаларини тасдиқлайди;

Институт ходимларини, Институтга қарашли хўжалик ва ташкилотлар раҳбарларини лавозимга тайинлайди ва лавозимдан озод қилади;

Институт ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорлар қабул қилади, Институт директори ўринбосари ва Институтга қарашли хўжалик ва ташкилотларнинг мансабдор шахсларининг ваколатлари, мажбуриятлари ва жавобгарлик даражасини белгилайди;

Институт аппарати ва Институтга қарашли хўжалик ва ташкилотларнинг тузилмасига ходимларнинг чекланган умумий штатлар сонига мувофиқ ўзгартиришлар киритади;

Институт аппарати ва Институтга қарашли хўжалик ва ташкилотлар ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради;

Институт тизимида фаолият юритаётган ходимларни рағбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш масалаларини ҳал этади, алоҳида ўрнак кўрсатган ходимларни фахрий унвонлар беришга ва Ўзбекистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлашга тавсия этади.

Директор қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларга ҳам эга бўлиши мумкин.

 1. Институтда институт директори тавсияси асосида таркиби ва низоми Қўмита раиси томонидан тасдиқланадиган Илмий кенгаш тузилади.

Илмий кенгаш таркибига институтнинг соҳада етук ва юқори малакага эга бўлим ва лабораториялар бошлиқлари, етакчи илмий ходимлар, касаба уюшмасининг вакиллари, шунингдек юқори ташкилот, илмий муассасалар вакиллари киритилади.

 1. Институт директори бир вақтнинг ўзида Илмий кенгаш раиси, илмий ишлар бўйича директор ўринбосари, Илмий кенгаш раисининг ўринбосари, институт илмий котиби эса Илмий кенгаш котиби ҳисобланади.
 2. Илмий кенгаш:

институт илмий фаолиятининг асосий йўналишларини муҳокама қилади;

институтнинг илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш учун тавсиялар бериш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқади ва тегишли қарорлар қабул қилади;

илмий-тадқиқот ва тажриба ишларининг режа лойиҳаларини, илмий-тадқиқотларнинг дастур ва услубиётларини, илмий кадрларни тайёрлаш, илмий ишларни чоп этиш лойиҳаларини, мажлислар ва конференцияларнинг дастурларини кўриб чиқади;

таркибий бўлинмалар ва илмий ходимларнинг ҳисоботларини, институтнинг илмий ва илмий-ташкилий фаолиятининг натижалари бўйича ҳисоботларини эшитади ва муҳокама қилади;

институт таркибига киритиладиган ўзгартиришлар, шунингдек илмий-тадқиқот ишларини бажариш учун ажратилган молиявий маблағлардан фойдаланиш билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилади;

муҳим илмий муаммолар, илмий маърузалар, диссертацияларни муҳокама қилади ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш учун институт таркибий бўлинмалари томонидан берилган тавсия ва таклифларни кўриб чиқади;

бошқа илмий муассасалар билан ижодий ҳамкорлик олиб бориш ва мувофиқлаштириш масалаларини муҳокама қилади;

катта илмий ходим-изланувчиларни тайёрлаш, мутахассисларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича олиб борилаётган ишлар, диссертация ишларининг мавзулари ва дастурларини, ўқув режаларини кўриб чиқади;

институт илмий ходимлари ва бошқа илмий ташкилотларнинг ходимларига илмий унвон бериш масаласини муҳокама қилади ва белгиланган тартибда Қўмита ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясига тақдим этиш бўйича тавсия беради.

Илмий кенгаш йиғилишда кенгаш аъзоларининг ярмидан кўпи қатнашган тақдирда қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Қарорлар оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади.

Илмий даража бериш масалалари билан шуғулланиш учун институт ҳузурида қонун ҳужжатларига мувофиқ ихтисослашган Илмий кенгаш ташкил этилади.

 1. Институт ўзига қарашли барча илмий-тажриба хўжаликларининг ташкилий хўжалик фаолиятини назорат қилиб, мувофиқлаштириб боради.

5-боб. Институтни молиялаштириш ва ходимларини моддий рағбатлантириш

 1. Институтнинг хўжалик ҳисобидан олган даромадлари институт моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, ходимларни моддий рағбатлантириш, илмий ходимларни тайёрлаш, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга сарфланади.
 2. Институт Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари, грантлар ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади.

6-боб. Якунловчи қоида

 1. Институтни қайта ташкил этиш ва тугатиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
2017-08-26 Просмотров: 2992
back