O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot-institutining tuzilmasi